Bägge lika

Text: Björn Fjaestad & Claes Garlén

”Bägge benämningarna verkar vara lika vanliga”, skriver Språkrådets Claes Garlén på sidan 61 i Språktidningen 3/07. Som om endast en av dem hade kunnat vara lika vanlig! I mitt språköra måste det betonade bägge bort. Däremot hade det kunnat fungera med ett obetonat de bägge, men enklast är ju att bara skriva: ”Benämningarna verkar vara lika vanliga.” Eller hör mitt språköra fel?

Svar:

Kritiken mot min formulering är befogad. I mitt huvud fanns nog i skrivögonblicket två formuleringar: ”Bägge benämningarna är vanliga” och ”Benämningarna är lika vanliga”. Sedan slog jag ihop dem till en