Autistiska barn undviker ögonkontakt

Text:

Genom att följa blicken hos spädbarn kan man tidigt upptäcka autism. Om barnet undviker att se på munnen och ögonen när de hör en röst, kan det vara ett varningstecken.

Forskare i medicin vid Yale university i USA undersökte sex månader gamla barns ögonrörelser. Studien följdes upp när barnen hade fyllt tre år, och visade att de barn som fått diagnosen autism oftare vände bort blicken från talande läppar.

Tidigare har diagnosen autism kunnat ges först vid två års ålder. Med de nya metoderna hoppas man kunna hjälpa autistiska barn redan i späd ålder.