Att se mönstret – också i språk

Text:

Hur mycket spelar språkbegåv­ning in när man lär sig nya språk? En studie publicerad i Psychological science tyder på att förmågan att lära sig främmande språk har mycket med generell inlärningsförmåga att göra.

Forskare vid Hebrew university i Israel har studerat en grupp amerikanska studenter som under ett läsår befann sig i Israel för att lära sig hebreiska. Studenternas kunskaper i det nya språket testades i början och i slutet av året. Samtidigt testades deras förmåga att uppfatta den regelbundenhet som geometriska former uppträder med. Studien pekar på ett starkt samband mellan språkinlärning och statistisk inlärning.