Athenas plan leder kansliet

Text:

”Solen steg upp över den grekiska övärlden.” Så börjar en berättelse som oväntat nog handlar om ett vanligt svenskt stadskansli. Kansliet använder sig nämligen av symboler och berättande, enligt en modell framtagen av Maria Bolin, doktorand i tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Hon har prövat metoden på tre olika organisationer i färd med att omstrukturera verksamheten.

På stadskansliet fick de anställda, genom grekisk mytologi, stöpa om arbetet med en nätbaserad tjänst i berättelseform. Alla inblandade fick nya roller: förvaltningarna blev grekiska öar, tjänstemännen blev bönder och internettjänsten blev mat och vatten. Den visa krigsgudinnan Athena blev en symbol för den strategiska planen.

– Det hjälper att ha ett gemensamt språk som inte är behäftat med status eller andra associationer. Att sätta in förändringen i en berättelse kan också öka kreativiteten, eftersom de inblandade måste se på situationen på ett nytt sätt, säger Maria Bolin.