Arv avgör ordförrådet

Text:

Antalet ord som ett barn kan uttala har direkt samband med genetisk variation.

En grupp forskare i medicin vid University of Bristol har lyckats visa hur en specifik gen – ROBO2 – kan spela en viktig roll i språkinlärningen hos små barn. Det gäller specifikt 15–18 månader gamla barn, det vill säga de som befinner sig i brytpunkten mellan ettordsstadiet och förmågan att skapa meningar med två eller fler ord. Den genomsnittliga vokabulären hos barn i denna ålder är runt 50 ord, men exakt hur många ord barnet kan verkar vara kopplat till förändringar i ROBO2. Närliggande gener har enligt tidigare studier visat sig ha betydelse i utveckingen av dyslexi och andra språkstörningar.