App

Text:

En app kan laddas ner till en dator eller till de mest avancerade, datorliknande mobiltelefonerna. Det finns appar för både nytta och nöje. Man kan till exempel ladda ner almanackor, vattenpass, kartor, spel, middagstips och program som hjälper till att blåsa ut levande ljus.

Expressen skriver om en kanske mindre viktig app för gravida: ”Tryck på skärmen varje gång en värk kommer. När värkarna kommer tillräckligt tätt skickas ett mejl (!) till dig själv som informerar dig om att du bör ta dig till sjukhus för att föda. Har fungerat utmärkt utan app i minst  120 000 år.”