Andraspråket ligger på lur vid läsning

Text:

Har du ett extra språk i bagaget? Då hänger det med när du läser, även om texten är på ditt modersmål.

Eva Van Assche, forskare i psykologi vid universitetet i Gent, Belgien, värvade studenter som hade lärt sig engelska i fjorton- eller femtonårsåldern. De fick läsa ett antal meningar på sitt modersmål - nederländska.

Meningarna innehöll vissa så kallade kognater, det vill säga ord i nederländska och engelska som har gemensamt ursprung, liknar varandra och betyder ungefär samma sak på bägge språken. Ett exempel är ordet sport.

Därefter fick de läsa ett antal meningar utan sådana ord.

Det visade sig ta åtta millisekunder kortare tid för försökspersonerna att läsa de nederländska orden med engelska motsvarigheter, vilket pekar på att tvåspråkigheten inverkar vid tolkningen av text, åtminstone om det andra språket är besläktat med modersmålet.