Älvar på samiska

Text:

Under förra året infördes det samiska namnet Julevädno vid sidan om det svenska Luleälven och Rávnaädno kombinerades med Råneälven. Lantmäteriverket har länge haft ambitionen att korrekt återge samiska ortnamn på sina kartor. Men det har visat sig lättare sagt än gjort, och under 2007 inledde därför Institutet för språk och folkminnen ett samarbete med Sametinget för att granska de samiska ortnamnen på kartorna. I framtiden ska namn på såväl nordsamiska och lulesamiska som sydsamiska och umesamiska, införas med korrekt stavning på Lantmäteriverkets kartor.