Aldrig någon chans för alldrig

Text:

Dagens stavning trotsar många gånger både logik och förnuft, skriver Lars Melin i Språktidningen 7/12. Men hur ser det ut i stugorna? Hur många kan tänka sig att ta farväl av käpphästen att aldrig aldrig stavas med två l? Nja, bland de läsare som röstat på Språktidningen.se förespråkar alltjämt en klar majoritet en hård ransonering av bokstaven l i stället för en frikostig dubbelteckning.

aldrig    91 %

alldrig    9 %

(totalt 210 röster)