Äldre har lättare att prata skit

Text:

I skrift är avföring ett givet val för äldreomsorgspersonal och personliga assistenter. I privata sammanhang talar de hellre om bajs och skit. I en C-uppsats vid Uppsala universitet undersöker Emma Nilsson språkliga attityder till kroppsliga produkter. Många känner sig särskilt besvärade när de måste diskutera avföring. Att obehindrat tala om avföring och andra kroppsliga produkter är en förmåga som ökar med ålder och år i yrket. Det är framför allt yngre och relativt nyanställda som kämpar med ord och fenomen som kiss, bajs, kräks och drägel