Aino och Finn – årets namn

Text:

Aino är ursprungligen ett finskt namn som betyder ’den enda’. Namnet skapades av Elias Lönnrot när han satte samman det finska nationaleposet Kalevala. Aino symboliserar den unga, oskuldsfulla kvinnan, och är bildat till adjektivet ainoa ’enda’. Finn är ett nordiskt namn, belagt redan på våra runstenar. Det är ursprungligen ett binamn med betydelsen ’finne’, ’same’.