Adoptivspråk i EU

Text:

EU föreslår att vi alla blir adoptivföräldrar. Till ett språk. EU:s språkvårdare har konstaterat att medborgarna i unionen sällan lär sig något främmande språk utöver engelska. De menar att oviljan att lära sig ytterligare språk är ett hinder för kommunikation över gränserna. ”Alla EU-invånare borde ha ett ’andra modersmål’”, skriver Amin Maalouf, ledare för en grupp språkexperter i en rapport. Detta extra språk kallar de för ett personligt adoptivspråk.
Vad sägs om att ta estniskan, iriskan eller slovenskan under dina vingars beskydd?