7–2016

I nästa nummer, 28/9 2016.

Text:

Med jycken som musa. Åsa Nilsonne om hunden som inspirationskälla till skrivandet.

Plus:

  • Nordiska spår på Shetlandsöarna
  • Så sprider sig somaliska i Sverige
  • Nu får det vara nog – om ett litet ord med stor variation
  • Succéförfattaren Lina Wolff