6–2012

Text:

Forskare som knäcker!

Så löstes chiffer från 1700- talet med metoder för  automatisk översättning.   

PLUS:

» Ditt sätt att tala kan avgöra rätten till asyl

» Här är hamburgaren en huggare