3 moderna skuggor

Text:

1 mobilskugga. Välisolerade fasader och täta isolerglasfönster kan göra mobiltäckningen begränsad eller obefintlig inomhus. Smålandsposten rapporterar om att allt fler hushåll drabbas av mobilskugga: ”Reaktioner från läsare har visat att mobilskugga inte bara är ett landsbygdsproblem. Långt därifrån. Många i stan kan inte ringa eller ta emot samtal inne i bostäderna.”

2 betalskugga. Eftersom delar av fjällvärlden befinner sig i mobilskugga hamnar den också i betalskugga. Moderna betalterminaler kopplar upp sig mot mobilnätet. Utan mobiltäckning går det därför inte att betala med kort. I Svenska Turistföreningens tidning Turist kallas detta fenomen betalskugga.

3 nätskugga. Tillgång till internet är en självklarhet för många i dagens samhälle. Utan uppkoppling blir många dagliga rutiner ogenomförbara. Den som plötsligt saknar tillgång till internet befinner sig i nätskugga. Så här förbereder en bloggare sina läsare inför en sådan period: ”Jag kommer att vara i nätskugga ute i den myggiga finska skogen ett par veckor. Så kommer inte att svara på kommentarer under tiden.”