Läsarnas egna nyord

Innehållet är efterhandsmodererat. Den som skriver är själv juridiskt ansvarig för innehållet.

1. Skenbar framgång. 2. Accelaration av tillbakagång.
13 personer har röstat.
Övervikt beroende på överkonsumtion i samband med löneutbetalning.
10 personer har röstat.
Smeknamn på radioprogrammet Språket använt av de som retar sig på att programmets 'språkexpert', professorn in modern Svenska Lars-Gunnar Andersson, sällan 'orkar' svara på vad som är 'korrekt' svenska, och i stället besvarar språkriktighetsfrågor genom att undersöka vilken uttrycksvariant som har flest googleträffar.
15 personer har röstat.
Någon som bittert reagerar på händelser med att utropa ordet 'typiskt'.
12 personer har röstat.
Någon som föga framgångsrikt tidvis ägnar sig åt mindre och oöverlagda rån.
12 personer har röstat.
När en diskurs man har varit starkt engagerad i plötsligt blir helt meningslös genom att den helt överskuggas av en annan diskurs. Det kan till exempel vara under visningen av en film eller ett teaterstycke och publiken plötsligt får veta att lokalen brinner.
12 personer har röstat.
Yrkesjargong mellan stuntpersoner.
15 personer har röstat.
Slang för 'närpolis'.
3 personer har röstat.
När en jude, muslim, vegeterian eller liknande inte är så noga med vad han eller hon äter.
14 personer har röstat.
1. Brist på rödvin, särskilt brist på rödvin av god kvalitet. 2. Allt för stor tillgång på rödvin, särskilt rödvin av dålig kvalitet, med diskursiva och/eller andra sociala tråkigheter som följd.
12 personer har röstat.

Sidor