Universitet bör inte bryta mot tradition

Text: Jörgen Secher

När vi installerade nya hissar i vårt stora bostadshus fick vi höra en röst i hissen som sa ”antrévåning”. Det var väl uthärdligt, även om jag saknade ett ng-ljud. ”Angtré” är det gängse uttalet allt sedan den tid då vi upphörde att tala franska i Sverige. Men på självaste Kulturnatten i Uppsala fick jag i Universitetshuset höra samma hissröst säga ”entréplanet”, bokstavligt uttalat – ingen nasal och inget ”ang”. Något förvirrad passade jag på att avlyssna en gång till; jodå: ”entréplanet” upprepades.

Nästa upptäckt under Kulturnatten: Universitetets nya administrationsbyggnad har fått namnet Segerstedthuset i stället för Segerstedtshuset, vilket hade varit naturlig svenska i stil med Geijersgården med flera. Ångströmlaboratoriet är ingen bjudande förebild. Finns det någon annan förklaring till detta än att det är en dold anglicism?

Uppsala universitet borde inte gå i bräschen för sådana språkliga traditionsbrott i oträngt läge.