Lättläst ofta alltför svårt

Text: Bror Tronbacke & Ulla Bohman

 

I Språktidningen 6/11 skriver Helena Englund Hjalmarsson och Marie Jenevall en debatt­artikel om lättläst svenska. Vi håller med dem om att man alltid bör göra en mottagaranalys innan man börjar skriva. Man måste alltid fråga sig för vem texten ska vara lättläst. Dessutom behövs mer forskning om begriplighet.
 
Vi håller dock inte med om att det endast är personer med utvecklingsstörning som behöver enkla och förklarande texter. Det handlar inte enbart om brister i förmågan att förstå. Det handlar också om brister i kunskap, ordförråd och erfarenheter. Och sådana brister har även många normalbegåvade personer, särskilt när det gäller komplicerade regelverk som berör oss alla i vardagen. 
 
När vi har utvärderat information på lättläst svenska i grupper med personer som har svenska som andraspråk, får vi gång på gång responsen att texten är för svår. Den välutbildade akademikern från Irak, med god läsförmåga på sitt modersmål, kan kanske efter en tid tillgodogöra sig texten. Men väldigt många invandrare har inte den bakgrunden och kommer alltid att ha svårt att läsa och skriva texter på svenska. 
 
En text på lättläst svenska kan se olika ut vid olika tillfällen, eftersom den förhåller sig både till grundtexten och till den definierade målgruppen. Sammanhanget som läsaren befinner sig i spelar också roll. Alltför ofta utgår däremot den vanliga texten från att läsaren har större kunskap om innehållet än vad han eller hon faktiskt har. 
 
Helena Englund Hjalmarsson och Marie Jenevall ger meningen Myndigheten ska kartlägga och analysera reglerna som exempel på en konkret och enkel mening. Vi undrar hur många av dem som har svenska som andraspråk som egentligen förstår ordet kartlägga. Och hur många med svenska som modersmål förstår ordet?
 
Klarspråk och lättläst svenska konkurrerar inte med varandra. Om alla myndighetstexter­ var skrivna enligt riktlinjer för klarspråk, kompletterades med en sammanfattande text på lättläst svenska och gick att få upplästa på webben – helst med både ljud och bild – då skulle vi börja närma oss texter tillgängliga för alla medborgare.