Visst snackar getter dialekt!

Text:

Människan är inte ensam om att kunna ändra sitt språk beroende på socialt sammanhang. Även getter anpassar sina läten efter omgivningen och utvecklar något som kan liknas vid dialekter och gruppspråk. Det har brittiska forskare kommit fram till efter att ha studerat lätet hos ett antal killingar.

Killingarna i studien var antingen hel- eller halvsyskon. Deras läten undersöktes vid två tillfällen: när de var en vecka gamla, och höll ihop med familjen, och efter fem veckor, när de bildade sociala grupper med getter i samma ålder.

Ju större släktskap, desto mer lika var getternas bräkande. Men de killingar som växte upp tillsammans utvecklade också liknande läten, oavsett genetisk bakgrund. Lätena blev dessutom mer lika var­andra i takt med att killingarna blev äldre och tillbringade mer tid tillsammans.