Vi har blivit sämre på att förstå ord

Text:

Högskoleprovets ord-del är ett flervalstest, avsett att mäta förståelsen av ord och begrepp i svenskan. Man vet sedan tidigare att skillnaden mellan äldre och yngre provskrivare är stor. Det är naturligt eftersom ordförrådet byggs ut med åldern. Men en ny studie visar att klyftan mellan åldrarna har ökat under de senaste tio åren. Språkforskarna Anna W. Gustafsson och David Håkansson har studerat hur förståelsen av 151 ord från det senaste decenniet har förändrats över tid. De har noterat en tydlig gräns mellan äldre och yngre provdeltagare. I gruppen som är äldre än 25 år är ordförståelsen konstant eller ökar. Hos dem som är yngre minskar den däremot. Vi har också generellt blivit sämre på att förstå ord.

Olika utveckling

Tre ord vi blivit bättre på att förstå:

entreprenör (2009) +19 %
progressiv (2011) +13 %
patriarkat (2008) +9 %

Tre ord vi blivit sämre på att förstå:

pådrag (2010) –26 %
kulvert (2010) –24 %
påstötning (2008) –18 %

Notera att orden testades första gången minst tre år före det årtal som anges vid varje ord. Procentsiffran anger hur mycket andelen rätta svar har ökat eller minskat vid det andra testtillfället.