”Vi försöker att inte ta med kometord”

Mot slutet av 2025 väntas en ny upplaga av Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Louise Holmer är ny huvudredaktör för ordlistan.

Text:

Bild: Karin Wenzelberg

Arbetet med en ny upplaga av Svenska Akademiens ordlista, SAOL, har påbörjats. Målet är att den ska ges ut i både tryckt och digital form i slutet av 2025. På samma sätt som tidigare kommer några tusen nya ord läggas till samtidigt som ungefär lika många stryks. Numera är det ett arbete som sker med hjälp av språkteknologiska verktyg – inte minst genom att jämföra orden i den förra upplagan från 2015 med språkbruket i nyare texter.
– Man kan köra ordliste­orden mot nya ­textmaterial och så ser man vad som kommer ut av typen ord som inte finns med i SAOL men som används mycket i text på senare år. Då är det typiska kandidater för nyordsinläggning. På samma sätt kan man köra ordlistematerialet mot nya texter och så kan man se vad som bara finns i ordlistan men som kanske inte finns i nya texter. Då är det typiska kandidater för utmönstring, säger huvudredaktören Louise Holmer.
SAOL ska spegla samtidsspråket. Eftersom det brukar gå ungefär ett årtionde mellan upplagorna vill redaktionen bara ta med nya ord som redan är etablerade eller som anses ha goda möjligheter att överleva.
– Vi försöker att inte ta med dagsländor eller kometord som gör en snabb karriär och sedan försvinner bort i universum och inte kommer tillbaka under överskådlig tid.
Men redaktionen ser också över orden som redan finns i SAOL. Louise Holmer tror att fler ord kommer att få böjningsformer med s-plural, som till exempel avokados jämte avokador, där den senare är den enda pluralformen som anges i dag. Ordlistan följer i så fall en strömning som märks på flera håll inom språkvården.
– Nu finns det en mycket ­generösare inställning till plural-­s från språk­vårdens sida. ­Frågan är om inte SAOL också blir lite mer ­tillåtande i nästa ­upplaga.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.