”Vi behöver tala mer om språk”

Ett språkmuseum som både berättar om svenska språkets historia och om andra språk i Sverige. Det är drömmen som Patrik Hadenius vill förverkliga.

Text:

Bild: Anders Svensson

Ett språkmuseum i centrala Stockholm. Den drömmen hoppas Patrik Hadenius kunna förverkliga inom några år.
– Det behövs ett monument för språket – en plats som visar hur betydelsefullt det är, säger han.
Patrik Hadenius var den som 2007 startade Språktidningen. Efter det har han bland annat arbetat som förlagschef på Norstedts. Men nyligen valde han att sluta för att satsa helhjärtat på idén han burit på i flera år. Nu jagar han en plats för museet, finansiärer och samarbetspartner.
– Det är väldigt roligt att komma med den här idén för det är många som kan se ­fördelarna med ett språkmuseum. En förhoppning är att både kunna visa svenska språkets historia och utveckling och den språkliga mång­falden i Sverige, säger han.
Ett skäl till att Patrik Hadenius anser att tiden är mogen för ett språkmuseum är flera olika samhällsförändringar. I den politiska debatten har språkliga aspekter fått en central roll i en mängd frågor.
– Vi pratar om alla möjliga saker som har med språk, litteratur och kultur i en bred bemärkelse på ett nytt sätt i Sverige. Vi har inte minst diskussionen om läsning bland yngre och om en litterär kanon. Och den språkliga mångfalden är förstås en jätteutmaning.
I sådana diskussioner tror han att ett språk­museum kan fylla en viktig funktion.
– Det finns inte en samlande plats och det tycker jag skulle behövas. Det har blivit ännu tydligare i samhället att vi behöver tala mer om språk.