Utbringa en skål för språkförmågan!

Text:

Att stora mängder alkohol gör allt annat än underverk för en persons språkförmåga är känt sedan länge. Men en enda starköl kan ha positiva effekter på språket. Det är i första hand uttalet som förbättras. Bakom denna slutsats står forskare som undersökt utbytesstudenter i Nederländerna. Studenterna delades in i två grupper där hälften fick dricka en starköl och hälften serverades alkoholfritt. De som hade druckit en öl fick genomgående bättre betyg för sina kunskaper i nederländska. Forskarnas teori är att alkohol får hämningar att släppa – men att den aktuella mängden måste vara så begränsad att den inte påverkar språkförmågan negativt.