Tyska sätter fart på affärerna

Text:

Svenska folkets kunskaper i tyska blir bara skralare - trots att Tyskland är Sveriges främsta handelspartner. Detta kan vara en bidragande orsak till att vi bara exporterar ungefär hälften så mycket till Tyskland som vi importerar från landet. Svenskarna förlorar i förtroende på grund av bristande språkkunskaper. Därmed går vi miste om viktiga kontrakt.

Hösten 2010 var det bara 900 svenskar som läste tyska på högskolan, medan cirka 4 000 tyskar läste svenska på motsvarande nivå. I stället förlitar sig svenskarna i större utsträckning på engelskan, vilket kan leda till sämre insikter i tysk affärskultur. Det framgick på Europakommissionens språkdag förra året.

Nu finns också hårda siffror på hur mycket man förlorar på att inte lära sig främmande språk generellt. EU-kommissionen har bland annat låtit göra en undersökning bland små och medelstora europeiska företag. Företagen uppgav att de förlorade omkring 102 miljarder euro under ett år för att de inte kunde språket i det land där de ville bedriva handel.