Treåringar ser hur bokstäver blir till ord

Text:

Vid cirka tre års ålder kan vi börja dra slutsatser om hur bokstäver fogas samman till ord – och detta sker redan innan sambandet mellan bokstäver och språkljud står klart.

Den amerikanska hjärnforskaren Rebecca Treiman har analyserat ord som skrivits av engelsktalande barn i tre- till femårsåldern. När de har uppmanats att skriva ordet touch, har en fyraåring till exempel skrivit fpbczs, medan en femåring skrivit fepiri. Trots att fepiri inte har något att göra med språkljuden i touch, så ser detta ändå mer ut som ett engelskt ord än fpbczs. Femåringen verkar alltså redan ha tillägnat sig något om vilka bokstäver som ofta syns ihop.