Tre sjöar som kan vara lugna vatten

Vad betyder Sälg och Sälj i sjönamnen Sälgsjön samt Övre och Nedre Säljet?

Text: Elin Pihl, Institutet för språk och folkminnen

Bild: Saga Bergebo

Fråga: I Gästrikland finns tre sjöar som heter Sälgsjön, Övre och Nedre Säljet. Jag undrar vad Sälg eller Sälj, eller som det stavats förr Sälie, betyder.

Håkan

Svar: Namnen finns inte säkert tolkade men namnforskaren Folke Hedblom diskuterar samma typ av namn i artikeln Säljet och Bresiljorna. Han finner det troligt att många av dessa namn är bildade till ett ord som vi inte har hittat andra bevis för, sälj, med betydelsen ’lugnvatten’. Han jämför med det från Västerbotten kända ordet sel som betyder ’lugnt, tyst, stilla vatten’. Han konsta­terar också att man måste göra ”omfattande dialektgeografiska studier och ingående undersökningar i kartmaterial och terräng” för att skilja namn innehållande detta sälj från sådana inne­hållande trädbeteckningen sälg ’salix’ och de innehållande ordet sel ’fäbodhus, fäbod­ställe’. För att vara säker på vilket ord som kan ingå i de sjönamnen som du frågar om skulle vi alltså behöva söka i äldre kartor, titta på hur sjöarna ser ut i dag, vad som växer och vad som kan tänkas ha växt i om­rådet och kanske även söka i arkiven efter fäbodställen. Detta är ett arbete vi gör inom vår serie Ortnamnen i Sverige men tyvärr har vi inte hunnit skriva om ortnamnen i Gävleborgs län ännu.