Svagare verb ingen ersättning

Text:

I Språktidningen 2/17 påpekas det i avdelningen Frågor & svar helt riktigt att engelskans progressiva form inte endast markerar tid utan också uttrycker känslor. Hamburgerkedjans slogan I’m lovin’ it uttrycker alltså intensitet och inlevelse. Men love skulle i detta fall inte kunna ersättas av de semantiskt svagare like eller enjoy

Mats Rydén