Sussa på ordet så får det fäste

Text:

En tupplur gör gott för barn som ska lära sig nya ord. Barn som är vakna i flera timmar efter att ha pluggat in nya glosor är inte lika bra på att minnas dem.

Tidigare forskning visar att sömn kan gynna språkinlärning. Hos personer som lärt sig nya ord och därefter tar en tupplur finns en förhöjd aktivitet i hjässloben, ett område i hjärnan där språk behandlas.

Samma sak tycks gälla treåringar. Forskare vid University of Arizona, USA, har låtit 39 barn lära sig påhittade verb. De nya orden illustrerades av skådespelare. Därefter fick vissa barn sova i minst en halvtimme medan andra fick stanna uppe.

Dagen därpå fick barnen se nya skådespelare illustrera samma verb. De som hade tagit en tupplur var inte bara bättre på att komma ihåg de nya orden. De var också bättre på att generalisera. De kopplade i lägre utsträckning verbens betydelser till en viss skådespelare. Detta gjorde de barn som inte tog någon lur betydligt oftare.