skogsbad

Den som tar ett skogsbad kopplar av i naturen.

Text:

I Japan är shinrin-yoku, ’skogsbad’, sedan länge en etablerad terapiform. Nu vinner den mark även i Sverige. Det handlar inte om något bokstavligt bad i ett vattendrag i en skog. I stället rör det sig om en kravlös vistelse ute i naturen, där syftet är att återhämta sig och att få ny energi. Så här beskrivs fenomenet i tidningen Vi i Vasastan: ”Ett skogsbad innebär att man går ut i skogen och öppnar sina sinnen. Företeelsen växte fram i Japan på 80-talet, för att råda bot på stressymptom.”