Så kopplar vi ord till geometriska figurer

Text:

Runda former kopplas till mjuka ord och spetsiga former kopplas till hårda ord. Och det sker redan innan vi är medvetna om vad vi ser.

Den så kallade bouba-kiki-effekten går ut på att ord som uppfattas som mjuka, som bouba, förknippas med runda geometriska figurer, som moln och cirklar. Ord som uppfattas som hårda, som kiki, förknippas däremot med spetsiga former, som trianglar.

Forskare i psykologi har nu undersökt om kopplingen mellan olika typer av ord och former görs innan vi blir medvetna om den. Deltagarna fick titta på två bilder samtidigt – en visades enbart för det vänstra ögat och en för det högra. Långsamt och gradvis lät de bilden av en geometrisk figur framträda ihop med något av orden bubu och kiki. När ord och form stämde överens blev deltagarna snabbare medvetna om den bild som tonade fram.