Röster tar tid för dyslektiker

Text:

Personer med dyslexi får inte bara jobba hårt med skriften – de kan även ha svårt att snabbt uppfatta röster.

Forskare i neurovetenskap lät personer utan dyslexi höra samma röst uttala en serie ord. Därefter fick de höra olika röster uttala vart och ett av orden i serien. Samtidigt mättes deras hjärnaktivitet. Deltagarna behövde cirka en sekund för att vänja sig vid den enskilda stämman, och i takt med att de vande sig sjönk också aktiviteten i hjärnan. Men när de fick höra flera olika röster i rad, låg hjärnaktiviteten kvar på samma höga nivå hela tiden.

När personer med dyslexi fick genomgå testet, låg deras hjärnaktivitet konstant högt – oavsett om de fick höra samma röst eller olika röster uttala ordserien. De behövde också mer tid för att vänja sig vid en röst.