Puckon duckar inte för puckar

Text:

I Nationalencyklopedins nätupplaga resonerar lingvisten Mikael Parkvall kring ordet pucko i betydelsen ’dum person’. Ursprunget är svårt att spåra, eftersom moderna eller slangbetonade ord ”tenderar att förekomma i skrift i ganska liten utsträckning”. Han kan ändå skönja en koppling mellan ordet pucko och puck – den runda, hårda som används i ishockey: ”Den som träffats hårt i huvudet av en sådan skulle kunna drabbas av nedsatt intellektuell förmåga.” Men forskningen ger inga svar.

Kopplingen till chokladdrycken är också svag. År 1954 hade ordet pucko inte fått sin nuvarande betydelse. På Arlas hemsida förklarar man att namnet i stället kommer från glasspinnen Chokladpuck, och att Puck var ett namn som i en eller annan form återkom på flera av Mjölkcentralens produkter.