Pojkar glänser vid digital läsning

Text:

Nu läser pojkar bättre än flickor! I alla fall när det gäller digitala texter. Pojkarna verkar utnyttja de förmågor de tillägnat sig genom att spela datorspel, menar Maria Rasmusson, forskare i pedagogik.

I sin avhandling vid Mittuniversitetet har hon tagit del av resultat från läsförståelsetest i Pisa-undersökningen. Dessa visar att digital läsning delvis kräver andra förmågor än traditionell läsning, och att pojkar förstår mer av nättexterna än vad flickorna gör. Maria Rasmusson ser datorspelens drillande av visuell-spatial förmåga som en möjlig förklaring till könsskillnaden.

Nätets mix av länkar, symboler och bilder ställer höga krav på läsaren. För att kunna dra slutsatser av läsningen måste man också hålla tungan rätt i mun för att skilja texttyper åt; skilda genrer finns bara ett klick från varandra.

De färdigheter som var nödvändiga i den digitala delen av Pisa-provet tycks alltså representera pojkarnas styrka. Läsförståelsetest visar annars generellt att flickor förstår mer av läsningen än pojkar.