Pekande lätt att tala sitt eget första språk

Text:

Flerspråkiga förskolebarn har störst nytta av pekplattor. Den nya tekniken gör att de kan tala sitt modersmål med barn på andra förskolor. Därmed kan de utveckla språket, trots att personalen på den egna förskolan inte talar modersmålet. Den slutsatsen drar Petra Petersen, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet.

Hon har följt barn med finska som modersmål, som även talar svenska. Barnen bor i något av Sveriges 23 förvaltningsområden för finska, vilket ger dem rätt att använda finska i förskolan. I regel måste de dock tala svenska eftersom personalen inte kan finska. Pekplattor utrustade med Skype och en ”talande ordbok” gjorde att barnen ändå kunde utveckla språket.