Patienter i koma kan höra bekanta röster

Text:

Personer som hamnat i koma reagerar på röster de känner igen. Rösterna kan dessutom påskynda tillfrisknandet, visar ett forskarteam vid Northwestern university i Chicago. De anhörigas känsla av vanmakt kan också minska, i och med att de kan bidra till behandlingen genom sina egna röster.

I studien bad forskarna anhöriga att banda berättelser som patienterna hört många gånger under sitt liv. Sedan spelades historierna och rösterna upp för patienterna fyra gånger om dagen i sex veckor, samtidigt som deras hjärnor avbildades med magnetröntgen. Hjärnskanningen visade att de regioner i hjärnan som förknippas med språkförståelse och långtidsminne aktiverades, och de patienter som fått den här typen av stimulans återfick också medvetandet snabbare än de patienter som inte fått den.