Översättningar riskerar hälsan

Text:

Ofta är Googles översättningar riktigt bra. Men i vissa fall kan felöversättningar äventyra hälsan. Det fastslår forskare vid University of California efter att ha studerat ordinationer från läkare till patienter. Med Googles hjälp översatte de engelska texter till spanska och kinesiska. Därefter granskade de översättningarnas kvalitet.

Två procent av översättningarna till spanska innehöll allvarliga fel. Hold the kidney medicine var en uppmaning till patienten att sluta ta njurläkemedlet – medan Google på spanska rekommenderade patienten att behålla det. I översättningarna från engelska till kinesiska var hela åtta procent felaktiga.