Orden speglar vårt luktsinne

Text:

Fruktigt, fränt, sött. Språk- och psykologiforskaren Thomas Hörberg nosar på ord för lukter.

– Vårt luktsinne kan ha utvecklats främst för att avgöra om något är ätbart eller inte, säger han. Vi känner också om något luktar gott eller illa, troligen för att bedöma om det är farligt eller ofarligt.

Dessa två dimensioner speglas också i orden som beskriver lukterna.

– Jag och mina kolleger har använt en datadriven metod för att kartlägga engelska luktord utifrån deras betydelse, och på det sättet försökt skapa en ”semantik för dofter”.

I engelskan – liksom i svenskan och de flesta andra språk – finns få specifika luktord. Thomas Hörberg har velat få en bild av de ord som faktiskt används, och hur de är relaterade till varandra.

– Vi har samlat in de engelska ord på nätet som ofta får beskriva dofter. Sedan har datorn automatiskt placerat orden i grupper, ”kluster”, utefter vilket sorts sammanhang de förekommer i. Lukter som beskrivs i positiva ordalag, som delightful och beautiful, hamnar i samma kluster, medan lukter som beskrivs negativt, som horrid och irritating, hamnar i ett annat. Orden tycks dessutom primärt skilja sig åt längs dimensionerna ätbarhet och behaglighet.

Thomas Hörberg har också fått flera ”luktordsfavoriter”.

– Bland adjektiven gillar jag de många kreativa avledningarna, som beany, gamey, hoppy och woodsy.

Thomas Hörberg är forskare i lingvistik och psykologi.