Nyfödd pojke får inte heta Baby

En nyfödd pojke får inte heta Baby. Enligt Skatteverket skulle namnet kunna väcka obehag.

Text:

Bild: Istockphoto

Baby är inte ett lämpligt förnamn för en nyfödd pojke. Det anser Skatteverket som avslår en ansökan från ett föräldrapar i Göteborg. Beslutet motiveras med att namn inte ska väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren. I det här fallet skulle pojken kunna drabbas av negativa konsekvenser på grund av sitt förnamn: ”Skatteverket gör bedömningen att namnet Baby är olämpligt då det kan väcka obehag för barnet då namnet förknippas med ett spädbarn eller bebis.”