Nya fenomen behöver nya ord

Text:

Vi skapar och lånar in nya ord till svenskan hela tiden. Det är nödvändigt att kontinuerligt fylla på ordförrådet, eftersom omvärlden ständigt förändras och vi måste kunna prata om nya fenomen.

Det faktum att internet blir allt mer integrerat i vår vardag ger till exempel upphov till många nyord. I år uppmärksammar vi mobilmissbruk, selfie, rutkod, nätvandra, linjär tv, hämndporr, klicktivism, betalskugga, e-sport och smartplåster. Ordet smartplåster är bildat i analogi med smarttelefon, och illustrerar en aktuell trend att bilda nya ord med smart.

En sedan länge stark ordbildningstrend är också att göra engelska verb till svenska verb genom att lägga till ett -a på slutet och vid behov försvenska stavningen. I årets lista har vi embrejsa, twerka och utsmarta.

Utsmarta är en mer avancerad ordbildning, där man översatt delarna i den engelska sammansättningen outsmart och bildat ett svenskt partikelverb. Partikeln ut kan sitta ihop med verbet, som i utsmarta eller stå fritt som i smarta ut.

I korthet kan man säga att vi i år har embrejsat en uppsmartning av ordförrådet.

Hur gjorde vi?

Språkrådet och Språktidningen presenterar i år en gemensam nyordslista. Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året. Vi har valt ut exempel på nya ord som säger något om samtiden och om språkliga trender. Vi har även tagit med ord som visar på språklig kreativitet. I arbetet med ordlistan har vi hjälp av frivilliga excerpister. Ett stort tack till Rolf Bååth, Kristina Gareby Hjerpe och Björn Thunström och Språktidningens nyordsgrupp. Besökare på Språkrådets och Språktidningens webbplatser har också bidragit genom att skicka in nya ord som de stött på eller själva skapat.