Namn stärker transpersoner

Text:

För vissa är namnet viktigare än för andra – det kan rentav vara livsavgörande. Många unga transsexuella har valt ett namn som är skilt från det namn de fick som nyfödda. En studie visar att detta nya namn är en stor del av identiteten. Ju fler sammanhang de kan använda namnet i, desto bättre är den psykiska hälsan.

Forskarna frågade 129 transsexuella i åldrarna 15 till 21 om de kunde använda sitt självvalda namn i skolan, hemma, på jobbet och med kompisarna. Rapporterna om allvarlig depression, självmordstankar och självmordsförsök minskade drastiskt med antalet miljöer där namnet var etablerat.