Mer prat från vuxna ger mer prat från barn

Ju mer prat ett barn får höra, desto mer pratar barnet. Mängden prat väger dessutom tyngre än faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomisk status och kön.

Text:

Bild: Istockphoto

Det som är allra viktigast för ett barns språkutveckling är prat. Ju mer prat ett barn får höra, desto mer pratar barnet. Mängden prat väger dessutom tyngre än faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomisk status, kön och eventuell flerspråkighet.
Ett internationellt forskarlag har studerat över 40 000 timmar av inspelningar från barnens miljö. I materialet ingår 1 001 barn från tolv länder och sex kontinenter. Barnen var upp till fyra år.
Slutsatsen var alltså att prat i sig främjar språkutveckling mer än andra faktorer i barnets omgivning. Ett barn som ­under en timme fick höra i snitt 100 fler yttranden svarade själv med 27 extra yttranden.