Mångspråkighet kan hålla liv i det förflutna

Text:

Den som talar många språk kan också ha bättre minne. En person som talar två språk löper 80 procent högre risk att drabbas av störningar i vissa tankeprocesser än den som talar fyra språk eller mer. Det gäller de processer som hjälper till att hantera information och kunskap, visar en undersökning utförd av neurologer vid forskningsinstitutet CRP-Santé i Luxemburg.

Forskarna studerade 230 kvinnor och män som talade mellan två och sju språk. Resultaten var entydiga: ju större språkkunskaper, desto lägre risk för minnessvårigheter.