Luckor i lärarnas engelska på universitetet

Varannan universitetslärare har förmodligen svårt att undervisa på hög nivå på engelska. Ordförrådet verkar inte räcka till.

Text:

Bild: Istockphoto

Varannan universitetslärare behärskar inte engelskans 3 000 vanligaste ord. Det betyder att deras produktiva ordförråd – alltså ord som lärarna själva använder och inte bara passivt förstår – är ungefär lika stort som en genomsnittlig gymnasieelevs. Och det innebär i sin tur att dessa lärare sannolikt har svårt att undervisa på hög nivå på engelska.
Det är ett svenskt-brittiskt forskarlag som har undersökt ordförståelsen i engelska hos 130 universitetslärare på tre svenska lärosäten. Många av lärarna har goda kunskaper i språket och bör därför inte ha några problem med att under­visa på engelska. Lärare med ett germanskt förstaspråk – som exempelvis svenska – hade i regel goda kunskaper. ­Lärare som däremot hade kinesiska eller något romanskt språk som förstaspråk hade i större utsträckning mer ­begränsade kunskaper.