Lättare höra tugget utan saker i mun

Text:

Att ha tungan rätt i munnen kan avgöra om bebisar hör skillnad mellan vissa språkljud. Kanadensiska forskare i audiologi och logopedi har lyckats göra en koppling mellan små barns munrörelser och deras hörförståelse.

Forskarna lät sex månader gamla bebisar höra två olika d-ljud på hindi. Barnen kom från engelsktalande familjer. Det visade sig att barnen faktiskt kunde skilja de två ljuden åt – men om de hade en tuggleksak i munnen försvann förmågan.

När man undersöker barns språkutveckling måste man alltså lägga vikt vid deras munrörelser, inte bara vid kopplingen mellan hörsel och språkljud.