Kvittret letar sig in genom äggskalet

Text:

Bild: Unsplash

Precis som människofoster lyssnar till mammas röst i magen, lyssnar de flesta fågelembryon i sina ägg på omgivande fågelsång. Och reagerar på den.

Det visar en ny australisk studie. Också hos arter som anses vara medfödda sångare – med rätt genetik och hjärnkopplingar för att producera sin artspecifika sång redan vid kläckning – fann forskare bevis på så kallat embryonalt lärande.

Det verkar alltså som om okläckta fåglar vänjer sig vid ljud utanför skalet, och detta utgör en viktig del av deras röstutveckling.

Tidigare har man delat in fåglar och andra djur i sådana med en medfödd repertoar och sådana som lär in nya läten eller imiterar andras. På senare år har forskarna börjat argumentera för att det snarare handlar om en glidande skala. I ena änden återfinns människor och många sångfåglar, det vill säga arter som kan imitera alla typer av nya ljud. I andra änden finns djur som bara kan producera ljud utifrån sin egen art.