Korta ord oftare flertydiga

Text:

Skicka filen, jag ska äta flingor eller Skicka filen, så får jag läsa. Det svenska ordet fil är flertydigt och får sin betydelse utifrån sammanhanget. Det har ordet gemensamt med många andra korta, vanliga ord i språket.

Ted Gibson, professor i kognitionsvetenskap vid Massachusetts institute of technology, har undersökt flertydigheter i engelska, tyska och nederländska. Han har upptäckt att samtliga språk följer samma mönster: de mest frekventa orden, de som vi lätt kan uttala, är i större utsträckning flertydiga. Men orden skapar sällan förvirring. I stället är de lätta att tolka i varje situation, vilket gör att vi effek­tivt kan återanvända korta, enkla ljudkombinationer.