Konversation rullar bäst baklänges

Text:

Barnvagnen kan ha betydelse för hur småttingar snappar upp språk. ¶ Om vagnen är vänd bakåt, mot mamman, talar barnet mer än om vagnen är vänd framåt, mot omgivningen. I en framåtvänd barnvagn ägnar sig barnet mer åt att se sig omkring än att bruka sin verbala förmåga. ¶ Barnet får också höra mer språk om det färdas baklänges och iakttar mamman, för då sätter hon i gång att snacka omkring dubbelt så mycket. ¶ I längden kan detta påverka språkinlärningen, hävdar den brittiska psykologiprofessorn Suzanne Zeedyk. Hon har intresserat sig för små barns vagnar, och utfört de första studierna av hur de brittiska barnen lever och frodas i dem. Bland annat har hon velat se hur barnvagnen påverkar samspelet mellan mödrar och barn. ¶ Hur det står till med den faderliga barnvagnskommunikationen har dock inte undersökts.