hundvissla

Budskapet från den som hundvisslar uppfattas inte av alla.

Text:

Hundvisselpipan används som en metafor för spridning av värdeladdade signalord i den politiska debatten. En hundvisselpipa producerar ett ljud som bara hundar kan höra. Den som hundvisslar säger något som är begripligt för allmänheten, men för en mindre grupp kan budskapet ha en särskild innebörd. Signalorden kan verka neutrala, men kan uppfattas annorlunda av personer som förstår symboliken i ett visst ord. I Folkbladet analyserar Myra Åhbeck Öhrman denna metod: ”Ett sätt att slippa stå för sina ställningstaganden är att skriva ut dem mellan raderna, formulera sig så vagt som möjligt och låta läsarna själva tolka in det osagda. I en politisk kontext kallas det här för att hundvissla.”