Hjärnan avslöjar fallenhet för språk

Text: Maria Arnstad

Har du lätt för att lära dig nya språk? Då kan du ha extra bra kopplingar mellan de olika delarna i vänster hjärnhalva.

Språkforskaren Mikael Novén har undersökt hur hjärnans utformning inverkar på vår skilda förmåga att snappa upp språk. Och han har funnit flera intressanta samband.

– De som lätt lägger nya språkljud på minnet visar sig ha bättre nervbanor som förbinder olika språkområden i vänster hjärnhalva, säger Mikael Novén.

Detta har han kunnat sluta sig till med hjälp av en ovanligt stark magnetkamera på Lunds universitet – och omkring 80 studenter som ställde sina hjärnor till förfogande.

Magnetkameran har dessutom avslöjat en koppling mellan hjärnans utseende och vår förmåga att träna in nya glosor:

– De som snabbt lär sig ord i ett okänt språk har en större yta i precuneus – alltså i mitten av hjärnan, lite mot nacken.

Även förmågan att förstå hur man bygger meningar i språket kan återspeglas i hjärnans struktur.

– Vissa har tjockare hjärnbark i Brocas område, lite bakom och ovanför vänster öga, vilket kan göra att de lättare fattar hur ord fungerar i en mening. Men detta måste vi testa ytterligare för att kunna säga säkert.

Vet du hur din egen hjärna är strukturerad?

– Jajamän! Jag har en väldigt fin hjärna, om jag får säga det själv, hehe. När jag föreläser brukar jag visa bilder på den!