Här hörs romani

Text:

Romani är i det närmaste obefintligt i det offentliga rummet och i medierna.­ Detta försvårar förstås den romska språk­utvecklingen. Trots att det finns uppskattningsvis 50 000 romer i Sverige finns bara två tidningar som vänder sig till romer. Störst är É Romani Glinda som kommer ut med sex nummer per år, med texter på svenska. I tidningen Le Romané Nevimata, som kommer ut fyra gånger per år, blandas svenska och romani.

– Genom att blanda språken hoppas vi kunna revitalisera romani, säger redaktören Kati Dimiter-Taikon.

Men den viktigaste kanalen för romani i Sverige är utan tvivel Radio romano. Inom ramen för Sveriges radio internationals verksamhet, dit även olika invandrarspråk hör, sänds program på romani varje vardag under en halvtimme. Detta medan program på finska och samiska finns i helt egna kanaler.

Redaktionen för Radio romano består av sju personer som behärskar ett stort antal av de stora romska varieteterna som finns i Sverige.

– Vårt uppdrag är att sända nyheter på romani, utveckla den romska kulturen och främja vårt gemensamma språk, säger Veli Brijani, program­ledare på Radio romano.

Eftersom programmet är kort och de romska varieteterna är många finns det ingen möjlighet för redaktionen att ha speciella sändningar för olika­ grupper. I stället mixas alla varieteter i sändningarna. Bäst blir det när språket är så rent romskt som möjligt kompletterat med internationella lånord. Däremot undviker redaktionen lånord som har plockats upp från mindre språkområden. När det behövs förklaras ord och begrepp på svenska.

– Vi förutsätter att våra lyss­nare kan svenska. Många begrepp, som bilprovningen och försäkringskassan, är otympliga att översätta och då gör vi som romer i alla länder. Vi använder det språk som gäller där vi är, förklarar Veli Brijani.

Den språkliga mixen gör att ingen grupp känner sig helt hemma, men också att ingen hamnar helt utanför. Lyssnarna är huvudsakligen positiva, även om det kommer synpunkter från dem som vill ha program med rena dialekter.

Ett annat återkommande problem är hur redaktionen ska hantera nya ord och begrepp. Framför allt är det inom teknik och politik som det finns behov av att skapa nya ord.

– Vi kan inte skapa dem själva, men skulle gärna se att alla som är engagerade i det romska språkets utveckling samarbetade mer, säger Adam Szoppe på Radio romanes.
 
Drömmen är att få en egen radiokanal, på samma sätt som finskan och samiskan har. Med längre sändningstid skulle man kunna sända nyheter, kultur och sport, och även bevaka vad som händer bland romer i hela Sverige.  

– Vi är både hoppfulla och krävande. Vi är fler än samerna, och romer har funnits i landet i 500 år. Det borde ge oss rätt att ta mer plats i medierna, säger Adam Szoppe.